Wijziging Wet op de Parlementaire enquête (Stb. 1991, 415)


In dit artikel wordt de wijziging van de Wet op de Parlementaire enquête besproken. Deze wet is gebaseerd op art. 70 Gw. In de nieuwe wet worden vooral een aantal procedurele zaken gewijzigd. In het artikel worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J.L. van der Linde

Verschijning: september 1992

Archiefcode: AA19920490

bevoegdheid controle maatschappelijke onderwerpen parlementaire enquête vertrouwensbeginsel wetsvoorstel

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving