Beantwoording rechtsvraag (293) voor eerstejaars: Verbintenissenrecht


In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht speciaal voor eerstejaars komt de totstandkoming van een overeenkomst, aansprakelijkheid, wanprestatie, schadevergoeding aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Dammingh

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010495

schadevergoeding totstandkoming overeenkomst wanprestatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag