wanprestatie

Resultaat 25–31 van de 31 resultaten wordt getoond

Kribbebijter-arrest

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 11 maart 1977, nr. 11086, ECLI:NL:HR:1977:AC1877, RvdW 1977/46 (Stolte/Schiphoff). Ook bekend als Kribbenbijter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1977
AA19770589

Niet-nakoming van negatieve verplichtingen in faillissement: mission impossible van de curator?

B.A. Keizers

Post thumbnail

De curator kan geconfronteerd worden met verplichtingen van de gefailleerde uit overeenkomsten waarvoor hij geen handeling meer hoeft te verrichten om nakoming te bewerkstelligen (negatieve verplichtingen). De Hoge Raad oordeelde in het Nebula-arrest (2006) dat de curator deze negatieve verplichtingen niet na hoeft te komen. In het Berzona-arrest (2014) oordeelde de Hoge Raad (daarentegen) dat de curator niet actief mag wanpresteren. Naar aanleiding van beide arresten staat in deze bijdrage centraal, in welke mate de curator binnen het kader van de Faillissementswet de bevoegdheid, dan wel mogelijkheid heeft om negatieve verplichtingen uit wederkerige (duur)overeenkomsten niet na te komen.

Verdieping | Studentartikel
september 2015
AA20150662

Over aansprakelijkheid van advocaten en andere beroepsbeoefenaars

R.S. Meijer

Post thumbnail

Volgens de Hoge Raad vormt schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt. Deze opinie bestrijdt die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2016
AA20160441

Partijautonomie tussen contract en onrechtmatige daad

A.G. Castermans

Post thumbnail

In deze bijdrage voor de Rode draad ’20 jaar Nieuw BW’ blikt Alex Geert Castermans terug op de afgelopen twintig jaar in het contractenrecht. Hij kijkt daarbij in het bijzonder of er sprake is van een toenemende beperking van de partijautonomie.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
november 2012
AA20120859

Rechtsvaag (265) Romeins recht

De zaak van de onbetrouwbare makelaar

W.J. Zwalve

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het verbintenissenrecht en in het bijzonder wanprestatie aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1997
AA19970649

Rechtsvraag (260) Huurrecht

Hennepkweek

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij niet goed huurderschap als beëindiging van een huurovereenkomst aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1997
AA19970114

Specific performance or the remedy of damages?

P.M. Furmston

Comparative law tells us that, in civil law systems, specific performance is regarded as the basic remedy for breach of contract whereas, in common law systems, specific performance is an exceptional remedy and damages are the basic remedy. Comparative law also tells us that this gap is not in practice as stark as it appears in theory since the exceptions on both sides mean that the gap is much less broad in practice. This article considers a particular situation where the English courts appear to review the damages of the appropriate remedy and asks whether civil law systems should give the same or a different answer.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980403

Resultaat 25–31 van de 31 resultaten wordt getoond