De ontbinding wegens wanprestatie aan banden gelegd


In dit artikel wordt het proefschrift van mr. T. Hartlief door hemzelf besproken. Het proefschrift heeft als onderwerp ‘de ontbinding wegens wanprestatie’. Hartlief bepleit in zijn proefschrift een wijziging van de ontbindingsregeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: oktober 1994

Archiefcode: AA19940697

ongedaanmakingsverbintenissen ontbinding tekortkoming wanprestatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage