Aansprakelijkheidsbeperking architecten ongefundeerd


De redactie betoogt in deze bijdrage dat de aansprakelijkheidsbeperking door architecten ongefundeerd is. Zij menen dan ook dat het tijd wordt dat architecten met een nieuwe SR komen waarin zij de verantwoordelijkheid voor de door hen geleverde (wan)prestatie ten volle aanvaarden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Emmerig, M.W. Hesselink

Verschijning: oktober 1989

Archiefcode: AA19890824

aansprakelijkheid architect aansprakelijkheidsverzekering wanprestatie

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Opinie Redactioneel