De gevolgen van beroep


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 december 1987, (mrs. Boesjes, De Lange, Janssen), ECLI:NL:CRVB:1987:AK3075, nr. AW 1986/253, TAR 1988, 47 (H. te A./bestuur van het Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam)

In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de volgende vraag centraal: Leidt de omstandigheid dat tegen een besluit beroep is ingesteld tot verandering in de bevoegdheid tot het (nader) vaststellen van de omstreden rechtsbetrekking? In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt de vraag in verschillende deelvragen gesplitst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: juli 1988

Archiefcode: AA19880457

Centrale Raad van Beroep 17-12-1987 (ECLI:NL:CRVB:1987:AK3075) zaaknummer: AW 1986/253

bevoegdheid horizontale verhouding rechtsbetrekking verschuiving verticale verhouding wanprestatie

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie