De uithuisplaatsing van pasgeborenen: is de Nederlandse praktijk houdbaar?


De uithuisplaatsing van een pasgeboren kind is een vergaande en ingrijpende maatregel. Desondanks vinden in Nederland regelmatig zogenaamde ‘uitbuikplaatsingen’ plaats. Deze kinderbeschermings­maatregel is niet vrij van kritiek en ook het EHRM is streng ten aanzien van dit onderwerp. In dit artikel wordt bekeken hoe de uithuisplaatsing van pasgeborenen in Nederland juridisch wordt onderbouwd en in hoeverre dit aansluit op de jurisprudentie van het EHRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.B. Boekema

Verschijning: september 2021

Archiefcode: AA20210822

1:2 BW 8 EVRM EHRM Kinderbescherming ondertoezichtstelling pasgeboren kind uitbuikplaatsing uithuisplaatsing

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel