Geweld binnenshuis: uithuisplaatsing plegers in discussie


Dit artikel behandelt de problematiek van huiselijk geweld en de daarmee samenhangende vragen omtrent uithuisplaatsing. Het lijkt erop dat de trend voorzet om in plaats van de slachtoffers in veiligheid te brengen , de dader het huis uit te plaatsen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.D. Lünnemann

Verschijning: december 2002

Archiefcode: AA20020882

uithuisplaatsing

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel