Zorg om de jeugdzorg; kinderrechters aan zet


De zorgen over het jeugdbeschermingsstelsel en het jeugdhulpaanbod zijn anno 2020 groot. Kinderrechters worden geconfronteerd met een tekort aan jeugdbeschermers, wachtlijsten en onvoldoende aanbod van passende zorg bij het nemen van beslissingen over uithuisplaatsingen van minderjarigen. Het is de vraag hoe door hen moet worden omgegaan met een haperend uitvoeringsstelsel.


Advertorial

Familievermogensrecht en Erfrecht: bent u op de hoogte?

Freek Schols (hoogleraar Privaatrecht, Radboud Universiteit) en Frank Hoens (docent Notarieel Recht, Radboud Universiteit) praten u in 2 uur bij over de nieuwste ontwikkelingen in het webinar Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht Ze bespreken recente jurisprudentie over het afstammingsrecht, het erfrecht, het personen- en familierecht, en het relatievermogensrecht. Ook recente literatuur en wetgeving komen aan bod. U krijgt praktische tips waarmee u uw adviezen aanscherpt en veelgemaakte fouten voorkomt.

Bekijk het webinar live op 9 juni (9:00 uur – 11:00 uur), of kijk na 9 juni terug op een zelfgekozen moment. Meld u nu aan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.R. Bruning

Verschijning: mei 2020

Archiefcode: AA20200450

jeugdbescherming jeugdzorg Kinderbescherming kinderrechters uithuisplaatsing vrijheidsbeneming

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel