richtlijn

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond

Europese verordeningen en Nederlands vermogensrecht

R. de Graaff, D.J. Verheij

Post thumbnail

Steeds meer verordeningen bevatten vermogensrechtelijke regels. In deze bijdrage brengen wij deze ontwikkeling in kaart en bespreken wij welke consequenties zij heeft voor de inzichtelijkheid, kenbaarheid en coherentie van het vermogensrecht. Ook geven wij aan hoe wetenschappers, wetgevingsjuristen en rechters met deze ontwikkeling kunnen omgaan.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2017
AA20170988

Het communautaire vervoersbestel – zeevaart en luchtvaart

F.A. van Bakelen

In dit artikel wordt ingegaan op het EG-vervoersrecht. In deel I wordt ingegaan op het ontbreken van een consistent vervoersbeleid in Europa. In deel II van het artikel komen verschillende uitspraken aan de orde die zien op het vervoersrecht en laten zien dat het HvJEG hier een groot aandeel in heeft. In deel III gaat de auteur in op de regelgeving op het gebied van het luchtvaartrecht en het zeevaartrecht. In deel IV wordt een blik vooruitgeworpen.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890417

Het leerstuk van de horizontale directe werking van Unie­grondrechten op de voet gevolgd

M. de Mol

Post thumbnail De grondrechten van de Europese Unie kunnen rechtstreeks van toepassing zijn in verhoudingen tussen particulieren en zelfs verplichtingen voor particulieren met zich brengen. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het leerstuk van de horizontale directe werking is volop in ontwikkeling. Dit artikel analyseert de actuele stand van zaken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2019
AA20190371

Intellectuele eigendom aan het begin van de 21e eeuw

D.W.F. Verkade

Kijken we terug naar het Bijzonder nummer ‘Europa 1992 ’ van twaalf jaar geleden, dan zijn er op het gebied van de intellectuele eigendom sindsdien grote vorderingen geboekt. Ik geloof dat het niet te ver gaat om te zeggen dat het rechtsgebied van de intellectuele eigendom (i.e.-recht)nu overwegend Europees recht is geworden. Daar was twaalf jaar geleden nog geen sprake van. In het komende decennium, tot het volgende Bijzonder nummer over Europa in pakweg 2011, zijn nog meer belangrijke, misschien zelfs spectaculaire ontwikkelingen te verwachten.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010351

Just Friends?

E.M.T. Huijzer, C.J.D. Warren

Tegenwoordig kan niemand meer om social media heen. Ook rechters worden steeds actiever in het gebruik van social media. Het probleem van gebruik van social media door rechters – ook in Nederland – moge duidelijk zijn. Te allen tijde moet voorkomen worden dat rechters de schijn van partijdigheid over zich afroepen. Voorzichtigheid bij gebruik van social media is geboden, maar de vraag is waar de grenzen precies liggen.

Opinie | Redactioneel
april 2011
AA20110261

Oneerlijke handelspraktijken

J. Kok, I. Wolffram-Van Doorn

In dit artikel wordt de 'Wet oneerlijke handelspraktijken' besproken. Deze wet, gebaseerd op een Europese richtlijn, past de boeken 3 en 6 BW aan om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De wet waakt tegen misleidende reclame en andere uitingen. In dit artikel wordt eerst uiteengezet hoeveel mensen recentelijk last hebben gehad van oneerlijke handelspraktijken. Daarna wordt de richtlijn besproken die vooral de bevordering van de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming beoogt. Daarna wordt de totstandkoming van de richtlijn op Europees niveau besproken. In de vijfde paragraaf komt de implementatie van de richtlijn in het Nederlandse BW aan bod (afd. 6.3.3a BW). Daarin wordt ondermeer de uitwerking van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving besproken, alsmede de handhaving. In de enerlaatste paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de parlementaire behandeling van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2009
AA20090120

Oriëntatiepunten voor de straftoemeting

J.A.W. Lensing

Post thumbnail Binnen de Nederlandse strafrechtspraak zijn voor de rechterlijke straftoemeting zogenaamde oriëntatiepunten geformuleerd, vaak aangeduid als ‘LOVS-oriëntatiepunten’. De auteur bespreekt onder meer de volgende vragen. Wat zijn oriëntatiepunten? Wat is hun status? Hoe komen ze tot stand? Hoe moeten ze worden gebruikt? Wat is de verhouding tot de rechterlijke straftoemetingsvrijheid?

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210541

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 23

het risico van een toekomstig beroep op de bijstand

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 39

Turkse werknemer - veroordeling intrekking terugwerkende kracht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 41

intrekking met terugwerkende kracht wegens fraude en associatierecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 75

bewaring van asielzoeker

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 80

gelijktijdige behandeling beroepen tegen bewaring en terugkeerbesluit

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond