Just Friends?


Tegenwoordig kan niemand meer om social media heen. Ook rechters worden steeds actiever in het gebruik van social media. Het probleem van gebruik van social media door rechters – ook in Nederland – moge duidelijk zijn. Te allen tijde moet voorkomen worden dat rechters de schijn van partijdigheid over zich afroepen. Voorzichtigheid bij gebruik van social media is geboden, maar de vraag is waar de grenzen precies liggen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.T. Huijzer, C.J.D. Warren

Verschijning: april 2011

Archiefcode: AA20110261

Facebook rechterlijke macht richtlijn social media

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel