Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond

Richtlijnen: 25 jaar later

S. Prechal

Sacha Prechal promoveerde 25 jaar geleden op een proefschrift over richtlijnen, getiteld 'Directives in European Community Law. A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts'. In deze bijdrage blikt ze terug op haar proefschrift en wat er sindsdien op dit gebied is gebeurd.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
oktober 2019
AA20190815

Samenloop in Europees privaatrecht

R. de Graaff

Ruben de Graaff promoveerde op 9 september 2020 aan de Universiteit Leiden met een proefschrift over samenloop in het Europees privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2021
AA20210417

Vergelijkende reclame

J.A.K. van den Berg, C. Mak

Wetsvoorstel 27619, dat momenteel aanhangig is en dient ter implementatie van EG-richtlijn 97/55, belooft echter aan deze onzekerheid een einde te maken door regels te stellen omtrent de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
november 2001
AA20010896

Verlenging duur auteursrecht en naburige rechten

E.J. Arkenbout

De Europese Commissie in Brussel houdt de auteurswetgever in Nederland en de andere landen van de Europese Unie al enige jaren behoorlijk aan het werk. Sinds 1991 is een stroom richtlijnen over de lid-staten uitgestort en het ziet er niet naar uit dat die stroom op korte termijn opdroogt. In dit artikel wordt nader ingegaan op de wijze waarop Nederland inmiddels heeft voldaan aan de verplichting tot implementatie van één van die richtlijnen: de richtlijn betreffende harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (hierna: Duur-richtlijn).

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1996
AA19960259

Wat hebben de Europese Richtlijnen in ons vennootschapsrecht aangericht?

L. Timmerman

In deze bijdrage wordt de vraag besproken of de Europese Richtlijnen inzake het vennootschapsrecht afbreuk hebben gedaan aan de systematiek van het Nederlandse vennootschapsrecht. Het antwoord op deze vraag dient naar mijn inzicht te zijn dat de systematiek van het Nederlandse vennootschapsrecht als gevolg van de impuls van de Europese Richtlijnen op een aantal punten verbeterd is. Het Nederlandse vennootschapsrecht heeft in het algemeen een heilzame invloed van de Europese Richtlijnen ondergaan. Hiervan geef ik een aantal voorbeelden in paragraaf 2. Op een beperkt aantal punten lijken de Richtlijnen aan de Nederlandse wetgever oplossingen te hebben opgedrongen die niet goed in het Nederlandse privaat- en vennootschapsrecht passen. Deze gevallen komen aan de orde in paragraaf 3.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960309

Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond