Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 23

het risico van een toekomstig beroep op de bijstand


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M. Wiersma

Archiefcode: RV20130023

27-05-2013 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:CA1990) zaaknummer: 201202042/1/V1

Egypte gezinshereniging machtiging tot voorlopig verblijf middelen van bestaan richtlijn

Gezinshereniging