Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (179) rechtspersonenrecht-vennootschapsrecht

R.H. Maatman

Rechtsvraag op het gebied van het institutionele vennootschapsrecht. De vraag wordt gesteld hoe ontslagen bestuurders zich tegen hun ontslag door een stemming van de algemene vergadering kunnen verzetten.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1988
AA19880412

Rechtsvraag (191) sociale zekerheid

J. Riphagen

Rechtsvraag betreffende de sociale zekerheid. Aspecten van het ontslag op staande voet en de Werkloosheidswet dienen in het antwoord te worden betrokken;

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1989
AA19890892

Rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij met name het bestuursprocesrecht en arbeidsrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920541

Rechtsvraag (233) samenloop van sancties

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij aan de orde komt in hoeverre een mogelijke strafvervolging invloed mag hebben op sancties door de overheid en het niet laten verrichten van werk.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1993
AA19930322

Rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Rechtsvraag die in het teken staat van de Rode draad 1998 'Recht & Ethiek' waarbij een rechtsfilosofische kwestie aan de orde is bij een ontslagzaak waarbij verschillende morele kwesties een rol spelen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
maart 1998
AA19980221

Seksuele intimidatie

Disciplinaire maatregelen tegen schuldige, desnoods op last van de rechter

A.Th. Bramer

In dit artikel wordt uitgegaan van de situatie dat een mannelijke werknemer zich ten opzichte van een vrouwelijke collega heeft schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Bekeken wordt in hoeverre de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst gerechtigd is disciplinaire maatregelen als met name schorsing, overplaatsing en ontslag op staande voet tegen hem te nemen. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja met welke argumenten de lastig gevallen vrouw deze sancties voor de rechter kan afdwingen. Tenslotte wordt ingegaan op de bewijsproblematiek.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910983

Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond