Rechtsvraag (219) ambtenarenrecht


Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij met name het bestuursprocesrecht en arbeidsrecht aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. Schipper

Verschijning: September 1992

Archiefcode: AA19920541

niet ontvankelijkheid ontslag plichtverzuim vertrouwensbeginsel

Sociaal-economisch recht ArbeidsrechtStaats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen