Rechtsvraag (179) rechtspersonenrecht-vennootschapsrecht


Rechtsvraag op het gebied van het institutionele vennootschapsrecht. De vraag wordt gesteld hoe ontslagen bestuurders zich tegen hun ontslag door een stemming van de algemene vergadering kunnen verzetten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.H. Maatman

Verschijning: juni 1988

Archiefcode: AA19880412

algemene vergadering van aandeelhouders arbeidsovereenkomst benoeming bestuur dubbele band ontslag

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag