Rechtsvraag (233) samenloop van sancties


Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij aan de orde komt in hoeverre een mogelijke strafvervolging invloed mag hebben op sancties door de overheid en het niet laten verrichten van werk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Brenninkmeijer

Verschijning: April 1993

Archiefcode: AA19930322

ambtenaar ontslag samenloop strafbare feiten verzet

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen