Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht

J.M. ten Voorde

Hoe dient de strafrechter te handelen in het geval van eerwraak of bloedwraak? Moet hij uitgaan van de positie van de verdachte of moet hij de handeling van de verdachte beoordelen naar de Nederlandse maatstaven?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2005
AA20050077

Een beklemmende zaak

Th.A. de Roos

Hoge Raad 8 april 2008, nr. 00839/07, ECLI:NL:HR:2008:BC4459, LJN: BC4459 (Ballenknijper) In dit arrest en de daarbij behorende noot komen de eisen van noodweerexces aan de orde waarbij er in casu volgens de Hoge Raad niet voldaan is aan deze vereisten en verdachte dus strafbaar. De annotator gaat in op de wijze waarop Hof en Hoge Raad ingaan op het verweer van verdachte.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080448

Geen smoesjes

M.J.M. Krabbe

Post thumbnail Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2014
AA20140872

Initiatief voor nog meer noodweer

A.J. Machielse

Post thumbnail Opiniërend artikel over een wetsvoorstel waarbij het wettelijk vermoeden wordt voorgesteld dat indien er sprake is van huisvredebreuk de belaagde persoon wordt vermoed uit noodweer te hebben gehandeld indien hij zich verdedigt tegen de aanrander.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2008
AA20080118

maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2001

Katern 78: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

december 2005

Katern 97: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Kunnen wij iets leren van het Amerikaanse materiële strafrecht?

J.A.W. Lensing

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de vraag of wij in Nederland iets kunnen leren van het Amerikaanse materiële strafrecht? Staat dat strafrecht daarvoor naar ons gevoel niet te dicht bij het oordeel van de gewone, Amerikaanse burger? Op welke min of meer concrete punten zouden wij - ondanks alle kritiek die man op het Amerikaanse systeem kan hebben - in Nederland misschien iets leren van het Amerikaanse strafrecht en de strafrechtelijke literatuur?

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980491

Nawoord naar aanleiding van nevenstaande reactie van mr. R. van den Heuvel

J.M. ten Voorde

Een nawoord gericht op de reactie op het artikel: "De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht" door de auteur van voornoemd artikel.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2005
AA20050253

Noodweer in café

Th.A. de Roos

Hoge Raad (strafkamer) 7 juni 2005, nr. 01754/04, ECLI:NL:HR:2005:AS9228 Van een onjuiste rechtsopvatting getuigt 's Hofs oordeel dat verdachte, nu hij ontkent te hebben gehandeld met opzet, geen beroep kan doen op noodweer. Tevens onbegrijpelijke bewijsmotivering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2005
AA20050946

Noodweer in de bus

Y. Buruma

Hoge Raad 11 juni 2002, nr. 00528/01, ECLI:NL:HR:2002:AE1316, NJ 2002, 467 In deze noot bij dit arrest worden de voorwaarden voor een geslaagd beroep op noodweer besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2003
AA20030113

Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2014
AA20140346

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond