Kunnen wij iets leren van het Amerikaanse materiële strafrecht?


In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de vraag of wij in Nederland iets kunnen leren van het Amerikaanse materiële strafrecht? Staat dat strafrecht daarvoor naar ons gevoel niet te dicht bij het oordeel van de gewone, Amerikaanse burger? Op welke min of meer concrete punten zouden wij – ondanks alle kritiek die man op het Amerikaanse systeem kan hebben – in Nederland misschien iets leren van het Amerikaanse strafrecht en de strafrechtelijke literatuur?