Noodweer in café


Hoge Raad (strafkamer) 7 juni 2005, nr. 01754/04, ECLI:NL:HR:2005:AS9228

Van een onjuiste rechtsopvatting getuigt ‘s Hofs oordeel dat verdachte, nu hij ontkent te hebben gehandeld met opzet, geen beroep kan doen op noodweer. Tevens onbegrijpelijke bewijsmotivering.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: november 2005

Archiefcode: AA20050946

Hoge Raad 07-06-2005 (ECLI:NL:HR:2005:AS9228) zaaknummer: 01754/04

noodweer opzet strafuitsluitingsgrond

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie