De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht


Hoe dient de strafrechter te handelen in het geval van eerwraak of bloedwraak? Moet hij uitgaan van de positie van de verdachte of moet hij de handeling van de verdachte beoordelen naar de Nederlandse maatstaven?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. ten Voorde

Verschijning: februari 2005

Archiefcode: AA20050077

culturele achtergrond eerwraak noodweer

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel