Een beklemmende zaak


Hoge Raad 8 april 2008, nr. 00839/07, ECLI:NL:HR:2008:BC4459, LJN: BC4459 (Ballenknijper)

In dit arrest en de daarbij behorende noot komen de eisen van noodweerexces aan de orde waarbij er in casu volgens de Hoge Raad niet voldaan is aan deze vereisten en verdachte dus strafbaar. De annotator gaat in op de wijze waarop Hof en Hoge Raad ingaan op het verweer van verdachte.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: juni 2008

Archiefcode: AA20080448

Hoge Raad 08-04-2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC4459) zaaknummer: 00839/07

noodweer noodweerexces proportionaliteit schulduitsluiting strafbaar subsidiariteit

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie