Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld


Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen