Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

De betekenis van het Internationale Kinderrechtenverdrag voor Nederland

E.M. Mijnarends

In het navolgende zullen een aantal 'karaktertrekken' van het IVKR aan de orde komen, alsmede de toegevoegde waarde van het IVKR op bestaande mensenrechtenverdragen, de toegevoegde waarde van een aantal jeugdstrafrechtbepalingen en de recente behandeling van de Nederlandse regeringsrapportage door het Kinderrechten Comité van het Nederlandse jeugdstrafrecht.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
februari 2000
AA20000082

De pedagogische tik afgestraft?

S.R. Damminga, B. Degelink

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de corrigerende tik voor kinderen en eventuele strijd daardoor met het strafrecht of internationaal recht.

Opinie | Redactioneel
december 2001
AA20010953

De rechten van het kind belicht; het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind

P.J.A. Prinsen, J. Wind

Op 6 februari 1995 heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd door 'ne-derlegging' van de akte van bekrachtiging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Op 8 maart 1995 trad het verdrag voor Nederland in werking. In dit artikel wordt dit verdrag besproken. Het valt te hopen dat het een stap in de richting van volledige acceptatie van de rechten van het kind is. Dat het daar nogal aan schort, wordt geschetst middels een vergelijking van de waarborgen van een strafprocedure met die van de (civielrechtelijke) procedure bij het vermoeden van een opvoedingsprobleem.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1995
AA19950586

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Post thumbnail Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

9789069169873 - 27-12-2012

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak (Digitaal boek)

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Post thumbnail Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

9789069169873 - 27-12-2012

De wet voor gewone mensen

M.J. Hopman

In het promotieonderzoek van Marieke Hopman naar kinderrechten geeft zij een bredere definitie aan 'de wet' dan gebruikelijk is. Dit kan leiden tot een beter begrip van welke wetten invloed hebben op kinderrechtenschendingen, waardoor deze beter kunnen worden aangepakt. In dit artikel vertelt ze over de bevindingen uit haar proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2020
AA20200512

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Digitale kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid

S. van der Hof

Het spanningsveld tussen vrijheid en bescherming inzake internetgebruik onder kinderen is het centrale thema van deze bijdrage. Achtereenvolgens wordt ingegaan op online grooming alsmede op online privacy en online profiling.

Een ‘flashback’ van de Nederlandse adoptieregeling

E. von Bóné

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis en werking van het adoptierecht in Nederland.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2005
AA20050130

Een nieuw wapen in de strijd tegen ernstige vormen van kinderarbeid

N. Hovers

Kinderarbeid is een probleem dat al lange tijd de aandacht van velen op zich weet te vestigen. Wereldwijd maken kinderen lange werkdagen, worden aan machines vastgeketend, krijgen door slechte arbeidsomstandigheden allerlei lichamelijke klachten en worden door hun arbeid geestelijk afgestompt. Vanwege de slechte economische situatie kan kinderarbeid in veel ontwikkelingslanden echter niet plotseling worden afgeschaft. Daarnaast kan bepaalde arbeid voor kinderen ook een positieve, vormende waarden hebben omdat zij daardoor een beroep kunnen leren. Om deze redenen is men veelal de mening toegedaan dat alleen de vormen van arbeid die kinderen schaden en in het algemeen als ontoelaatbaar worden geacht, bestreden dienen te worden.De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft voor de zitting van 2 juni 1998 in Genève de bespreking van een voorstel voor nieuw verdrag inzake ontoelaatbare vormen van kinderarbeid op de agenda staan. In dit artikel zal dit voorstel nader worden bekeken en zal worden bezien in hoeverre het een doeltreffende bijdrage kan leveren aan de strijd tegen ernstige vormen van kinderarbeid.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1998
AA19980178

maart 1989

Katern 30: Jeugdrecht

F. van Kranen

december 1994

Katern 53: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1999

Katern 73: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond