Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond

december 1999

Katern 73: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

Kinderen hebben recht op geen seks. Seksuele exploitatie en seksueel misbruik van minderjarigen in juridisch perspectief

S. Meuwese

In deze bijdrage tracht de auteur een actueel overzicht te geven van recente ontwikkelingen rond de zedenmisdrijven waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Hoewel kinderen niet altijd het slachtoffer, maar soms ook dader zijn zal de nadruk liggen op kinderen als slachtoffer.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
maart 2000
AA20000136

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Post thumbnail Het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse, juridische, gezichtspunten belicht.

9789069169620 - 22-09-2008

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (Digitaal boek)

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Post thumbnail Het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse, juridische, gezichtspunten belicht.

9789069169620 - 22-09-2008

Vreemdelingenbeleid en kinderrechten

E. Kruijen, S. Meuwese

Terwijl we discussiëren of Nederlandse biologische grootouders evenveel recht hebben op omgangmet de (klein)kinderen als de sociale ouders, vragen we wel van juridische ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit de ‘feitelijke gezinsband’ te bewijzen. Daar waar we Nederlandse jongerenop drift, weggelopen en dakloos, onmiddellijk in de crisisopvang plaatsen, stoppen we minderjarigevluchtelingen die in Nederland terechtkomen in de terugkeervariant. En hoewel we eenaantal jaren geleden de onwettigheid van kinderen hebben afgeschaft, noemen we kinderen zondergeldige verblijfsstatus ‘illegale’ kinderen. Het lijkt wel of de balans tussen familierecht envreemdelingenrecht zoek is: we meten duidelijk met twee maten, een voor Nederlanders en eenvoor vreemdelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2002
AA20020610

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond