Digitale kinderrechten. Op zoek naar een evenwicht tussen bescherming en vrijheid

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De wijze waarop we digitale technologie vormgeven, geeft op ingrijpende wijze vorm aan het leven van onze kinderen. In deze bijdrage worden enkele onderwerpen besproken, die relevant zijn vanuit kinderrechtelijk perspectief. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) garandeert enerzijds een grote mate van vrijheid voor kinderen om toegang te verkrijgen tot- en gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt. Aan de andere kant kunnen bepaalde handelingen van kinderen op internet – bewust of onbewust- negatieve consequenties hebben en moeten kinderen dus in zekere mate beschermd worden tegen schadelijke invloeden. Het spanningsveld tussen vrijheid en bescherming inzake internetgebruik onder kinderen is het centrale thema van deze bijdrage. Achtereenvolgens wordt ingegaan op online grooming alsmede op online privacy en online profiling.