De wet voor gewone mensen


In het promotieonderzoek van Marieke Hopman naar kinderrechten geeft zij een bredere definitie aan ‘de wet’ dan gebruikelijk is. Dit kan leiden tot een beter begrip van welke wetten invloed hebben op kinderrechtenschendingen, waardoor deze beter kunnen worden aangepakt. In dit artikel vertelt ze over de bevindingen uit haar proefschrift.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Hopman

Verschijning: mei 2020

Archiefcode: AA20200512

juridische gemeenschap juridische ordes kinderrechten soeverein wetteksten

Metajuridica Rechtssociologie

Literatuur Proefschriftbijdrage