De rechten van het kind belicht; het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind


Op 6 februari 1995 heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd door ‘ne-derlegging’ van de akte van bekrachtiging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Op 8 maart 1995 trad het verdrag voor Nederland in werking.
In dit artikel wordt dit verdrag besproken. Het valt te hopen dat het een stap in de richting van volledige acceptatie van de rechten van het kind is. Dat het daar nogal aan schort, wordt geschetst middels een vergelijking van de waarborgen van een strafprocedure met die van de (civielrechtelijke) procedure bij het vermoeden van een opvoedingsprobleem.