Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken


Als het in een civiele procedure aankomt op bewijslevering, worden er meestal getuigen gehoord.Getuigen hebben verplichtingen: ze moeten verschijnen, de eed of belofte afleggen, antwoord geven op de gestelde vragen en ze moeten ook nog de waarheid spreken. Het verschoningsrecht is één van de uitzonderingen op deze verplichtingen. Of een getuige daarop al dan niet een beroep kan doen, is voor de procesdeelnemers van groot belang. Winst of verlies van een procedure kan ervan afhangen en de getuige zelf riskeert gijzeling en een strafrechtelijke vervolging, wanneer hij blijft zwijgen zonder daartoe gerechtigd te zijn. De wet regelt het onderwerp echter summier, terwijl literatuur en rechtspraak een diffuus beeld te zien geven. Dat vormde de aanleiding om alle aspecten van het verschoningsrecht in civiele zaken – zowel de processuele als de materiële – aan een grondige analyse te onderwerpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J. Fernhout

Verschijning: oktober 2005

Archiefcode: AA20050865

geheimhoudingsplicht getuigenverhoor verschoningsrecht

Burgerlijk recht Notarieel recht

Literatuur Proefschriftbijdrage