Het voorlopig getuigenverhoor en het EEX


Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 8573, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, RvdW 1995, 71 (Saueressig GmbH & Co (Duitsland)/Forbo Krommenie BV)

In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op het voorlopig getuigenverhoor en de verhouding daarmee met de EEX-verordening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: maart 1996

Archiefcode: AA19960189

Hoge Raad 24-03-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1683) zaaknummer: 8573

bewijsmateriaal getuigenverhoor verklaring voorlopige maatregel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie