Het Civiele Procesdossier


Ars Aequi Procesdossiers zijn samengesteld en geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures. Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk ook daadwerkelijk afspeelt. In een Ars Aequi Procesdossier zijn de originele processtukken opgenomen en neemt de begeleidende tekst de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze de procedure tot leven.

In dit procesdossier wordt aan de hand van een echt procesdossier een civielrechtelijke procedure beschreven. Eerst hebben partijen een verzoekschriftprocedure gevoerd met als inzet het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Daarna is een bodemprocedure gestart bij de kantonrechter, die is vervolgd met een hoger beroep bij het hof.

Aan de hand van de processtukken worden aspecten van het burgerlijk procesrecht toegelicht die van belang kunnen zijn voor de inhoud en vorm van processtukken. Vragen die langskomen en beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: Wat is ‘stellen’ en ‘aanbrengen’? Hoe werkt het betekenen van de dagvaarding door de deurwaarder? Hoe breng je bewijsmiddelen in het geding en hoe verloopt een mondelinge behandeling? Ook het digitale roljournaal komt aan de orde.

Het Civiele Procesdossier biedt studenten en praktijkjuristen praktisch inzicht in het Nederlandse burgerlijk procesrecht.

Bekijk inhoudsopgave


 49,50