Resultaat 13–24 van de 30 resultaten wordt getoond

maart 1991

Katern 38: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

maart 1992

Katern 42: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

juni 2004

Katern 91: Staatsrecht

R. de Lange

september 2004

Katern 92: Staatsrecht

R. de Lange

Kritiek op Martijn Hesselinks boek Contractenrecht in perspectief

I. van Loo

Contractenrecht in perspectief is als studieboek voorgeschreven aan rechtenstudenten in de bachelorfase aan de Universiteit van Amsterdam. Het derde hoofdstuk van het boek draagt als titel ‘Een rechtvaardige prijs, een historischperspectief’. Dit hoofdstuk bespreek ik kritisch. Ik maak van de gelegenheid gebruik om uit te weiden over een aantal zaken die Hesselink niet of niet juist heeft behandeld, te weten de verhouding tussen de ‘iustum pretium’-leer en de ‘laesioenormis’, de op §138 Bürgerliches Gesetz Buch (BGB) gebaseerde Duitse‘woekerlaesio’ en de Oostenrijkse ‘dwalingslaesio’.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080757

Nawoord op bovenstaande reactie

H.S.J. Albers

Nawoord bij een reactie op een eerder in artikel in Ars Aequi over de onverenigbaarheid van de OV-jaarkaart-regeling en art. 5 EEG.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1992
AA19920410

Nawoord op bovenstaande reactie

H.S.J. Albers

Nawoord bij een tweede reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de eventuele onverenigbaarheid van de OV-studentenkaart met het gemeenschapsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920591

Over academische betogen en constructieve bijdragen: een nawoord

L.M. Cuelenaere, A.R. Leen

In dit nawoord op een reactie op het oorspronkelijk artikel waarbij er wordt ingegaan op de wijziging van de faillissementswet ten faveure van de crediteur op basis van rechtseconomische argumenten. De oorspronkelijke auteur gaat in op de reactie en zet daarbij zijn stellingen kracht bij.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 1990
AA19900285

Proceskostenveroordeling in administratieve procedures

G. Langedijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Velsen/De Waard uitgemaakt dat ook in administratieve procedures proceskostenveroordeling mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat de minister van Justitie heel wat welwillender tegenover een proceskostenregeling is komen te staan. De voorgestelde proceskostenregeling in de Algemene wet bestuursrecht geeft blijk van de budgettaire motieven die hieraan ten grondslag liggen. Voor de burger geen onverdeeld genoegen dus!

Verdieping | Studentartikel
maart 1993
AA19930157

Reaktie op de beantwoording rechtsvraag (170) homohuwelijk (inclusief nawoord)

F. van Vliet

Reactie bij de beantwoording van een rechtsvraag over het homohuwelijk. Met nawoord van mr. C. Waaldijk.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1988
AA19880134

Rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht

M. Rood-De Boer

Na een korte omschrijving van wat onder het begrip rechtsbeginselen en -begrippen wordt verstaan gaat de auteur in op de klassieke rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht. Daartoe komen met name vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid aan de orde. In de derde paragraaf worden nieuwe rechtsbeginselen besproken zoals evenredigheid, proportionaliteit, redelijkheid en toets- en controleerbaarheid.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910802

Sociaal beleid en harmonisatie van sociale wetgeving: stiefkind en zorgenkind

E. Steyger

In dit artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen de Europese integratie en de sociale wetgeving in Europa centraal. Waar dit voorheen een ondergeschoven kindje was, lijkt daar sinds 1992 met de Europese Akte verandering in te komen. In dit artikel wordt ingegaan op de harmonisatie binnen de lidstaten en de bevoegdheden van de lidstaten zelf. Verder wordt er nog ingegaan op de verschillend tot stand gebrachte detailregelingen.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890478

Resultaat 13–24 van de 30 resultaten wordt getoond