Proceskostenveroordeling in administratieve procedures


De Hoge Raad heeft in het arrest Velsen/De Waard uitgemaakt dat ook in administratieve procedures proceskostenveroordeling mogelijk is. Het gevolg hiervan is dat de minister van Justitie heel wat welwillender tegenover een proceskostenregeling is komen te staan. De voorgestelde proceskostenregeling in de Algemene wet bestuursrecht geeft blijk van de budgettaire motieven die hieraan ten grondslag liggen. Voor de burger geen onverdeeld genoegen dus!


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Langedijk

Verschijning: maart 1993

Archiefcode: AA19930157

administratieve rechtspraak draagkracht gelijkheid griffierecht procedurekosten proceskostenveroordeling

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Verdieping Studentartikel