Europese grondwet

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

Besluiten onder de Europese Grondwet

W.J.M. Voermans

Welke bevoegdheden krijgen de instellingen en organen van de Europese Unie van de Europese Grondwet?

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2005
AA20050063

Bijdragen aan een Europese grondwet

Verslag van de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000 aan de Katholieke Universiteit Brabant

V. Rörsch, E. de Zwaan

Bijdragen aan een Europese grondwet kan enerzijds door de verhouding van de Nederlandse constitutie tot de constitutie van de Europese Unie te bekijken, anderzijds door na te denken over de vorm en in houd van een grondwet voor de Europese Unie. De vorm betreft de wijze van totstandkoming en de in- deling van de Europese grondwet; bij de inhoud moet worden gedacht aan de federale en intergouvernementele organisatievorm (verticale machtsverdeling), het regeringsstelsel (horizontale machtsverdeling) en het rechtsstelsel. Deze problematiek is behandeld op de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000.

Verdieping | Congresverslag
mei 2001
AA20010329

De Europese Grondwet: bijdrage aan het Europa van de burger?

J.W. de Zwaan

In deze bijdrage wordt aangegeven waarom een Europese Grondwet is opgesteld. Ook de inhoud van de ontwerp-Grondwet wordt behandeld. Tevens wordt besproken waarom een overeenstemming over de Europese Grondwet tijdens de Europese Raad van december 2003 is uitgebleven.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2004
AA20040253

De Europese Grondwet. Een introductie

F.D. Schild

In deze eerste bijdrage bij de reeks Rode draad 'Europa in zicht' wordt de voorgestelde Europese Grondwet behandeld. Daarbij komen de totstandkomingsgeschiedenis, deformalisering, democratisering, bevoegdheidsverdeling, besluitvorming en de institutionele balans aan de orde.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2005
AA20050010

De externe betrekkingen van de Europese Unie in de Europese grondwet

M.K. Bulterman

In deze bijdrage bij Rode draad 'Europa in zicht' wordt ingegaan op de externe of buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie in de Europese Grondwet.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2005
AA20050121

De overheid en haar burgers

J.A. Peters

Post thumbnail In deze amuse gaat de auteur in op het vertrouwen van de burger in de politiek en het vertrouwen van de politiek in de burger. De schrijver constateert dat de politici zich steeds verder afkeren van de kiezers wat volgens de auteur een wantrouwen in de democratie weergeeft.

Opinie | Amuse
maart 2008
AA20080184

Grondrechten in de Europese Grondwet: wat levert het ons eigenlijk op?

H.R. Kranenborg, R.A. Lawson

Dit artikel behandeld de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Europeese Grondwet.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2005
AA20050214

Het subsidiariteitsbeginsel in de Europese Grondwet: panacee of paard van Troje?

P. de Jonge

Het subsidiariteitsbeginsel zoals uitgewerkt zoals uitgewerkt in de in 2005 verworpen 'Europese Grondwet', zou bij aanvaarding hebben geleid tot de transformatie van de EU tot een federale superstaat.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
december 2006
AA20060857

Inleiding Rode draad ‘Europa in zicht’

F. Jaspers, K.J. Krzeminski, H. van der Zwan

In deze inleiding wordt een beschrijving gegeven bij het ontwerp van de Rode draad 'Europa in zicht'.

Overig | Rode draad | Europa in zicht
januari 2005
AA20050009

december 2002

Katern 85: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

maart 2003

Katern 86: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 2003

Katern 87: Europees recht

- UL Europa Instituut

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond