De overheid en haar burgers


In deze amuse gaat de auteur in op het vertrouwen van de burger in de politiek en het vertrouwen van de politiek in de burger. De schrijver constateert dat de politici zich steeds verder afkeren van de kiezers wat volgens de auteur een wantrouwen in de democratie weergeeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A. Peters

Verschijning: maart 2008

Archiefcode: AA20080184

democratie Europese grondwet gekozen burgemeester rechtsstaat referendum staatsrechtelijke hervormingen vertrouwen

Staats- en bestuursrecht

Opinie Amuse