Het subsidiariteitsbeginsel in de Europese Grondwet: panacee of paard van Troje?


Het subsidiariteitsbeginsel zoals uitgewerkt zoals uitgewerkt in de in 2005 verworpen ‘Europese Grondwet’, zou bij aanvaarding hebben geleid tot de transformatie van de EU tot een federale superstaat.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen