De Europese Grondwet: bijdrage aan het Europa van de burger?


In deze bijdrage wordt aangegeven waarom een Europese Grondwet is opgesteld. Ook de inhoud van de ontwerp-Grondwet wordt behandeld. Tevens wordt besproken waarom een overeenstemming over de Europese Grondwet tijdens de Europese Raad van december 2003 is uitgebleven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. de Zwaan

Verschijning: April 2004

Archiefcode: AA20040253

Europese grondwet Europese Raad Europese Unie

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen