De Europese Grondwet. Een introductie


In deze eerste bijdrage bij de reeks Rode draad 'Europa in zicht' wordt de voorgestelde Europese Grondwet behandeld. Daarbij komen de totstandkomingsgeschiedenis, deformalisering, democratisering, bevoegdheidsverdeling, besluitvorming en de institutionele balans aan de orde.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen