Bijdragen aan een Europese grondwet

Verslag van de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000 aan de Katholieke Universiteit Brabant


Bijdragen aan een Europese grondwet kan enerzijds door de verhouding van de Nederlandse constitutie
tot de constitutie van de Europese Unie te bekijken, anderzijds door na te denken over de vorm en in
houd van een grondwet voor de Europese Unie. De vorm betreft de wijze van totstandkoming en de in-
deling van de Europese grondwet; bij de inhoud moet worden gedacht aan de federale en intergouvernementele organisatievorm (verticale machtsverdeling), het regeringsstelsel (horizontale machtsverdeling) en het rechtsstelsel. Deze problematiek is behandeld op de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): V. Rörsch, E. de Zwaan

Verschijning: Mei 2001

Archiefcode: AA20010329

constitutie Europese grondwet staatsrechtconferentie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht

Verdieping Congresverslag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen