Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

Ontwikkelingen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek met embryo’s

S.F.M. Wortmann

In het onderstaande zal eerst kort worden ingegaan op stamcellen en het zogenoemde therapeutisch kloneren, nauwkeuriger gezegd: celkerntransplantatie. Daarna volgt een kort overzicht van ontwikkelingen in de buitenlandse wetgeving. Ten slotte ga ik kort in op de vraag of niet-levensvatbare embryo’s onder het begrip ‘embryo’ vallen en op het probleem van de schaarste aan donoreicellen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2006
AA20060719

Over missers en rechters

L.E. de Groot-van Leeuwen

In deze bijdrage wordt op rechtssociologische grondslag gekeken naar de samenstelling, werking en het imago van de rechterlijke macht.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050611

Raadsman en uitingsvrijheid

P.W. van der Kruijs, Th.A. de Roos

Voor een adequate verdediging in strafzaken is het van groot belang dat de advocaat, in het Wetboek van Strafvordering aangeduid als raadsman, alles onbelemmerd naar voren kan brengen dat hem in het belang van zijn cliënt, de verdachte, geboden voorkomt, zowel tijdens het onderzoek ter terechtzitting (bijvoorbeeld bij pleidooi), als daarbuiten, bijvoorbeeld tegenover de pers. Maar bij de vervulling van zijn taak en het gebruik van zijn uitingsvrijheid gelden wel juridische grenzen. In deze bijdrage worden die grenzen verkend.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2011
AA20110391

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Over het maatschappelijk redelijkheidsgebod en de verplichting om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen

P.S. Bakker

Post thumbnail Sjoerd Bakker promoveerde op 18 december 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn betoog in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2013
AA20130409

Rode draad ‘Recht en Ethiek’

De ethiek van het recht

Ars Aequi Libri, H. van der Tas, J. van Wielink, C. Zijderveld

In dit redactionele artikel wordt een inleiding gegeven op de Rode draad voor het jaar 1998 'Recht & Ethiek'.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980005

Sociaal recht op een tweesprong

J.P. Balkenende

Het sociaal recht was lange tijd een uiting van solidariteit. De laatste jaren treden echter marktwerking en ‘verprivaatrechtelijking’ op de voorgrond. Gaat dit ten koste van de ethiek van het sociaal recht? Het sociaal recht staat op een tweesprong.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1998
AA19980556

Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden

P.A.M. Mevis

Auteur vraagt zich af waarom er thans zo expliciet aandacht aan ‘ethiek’ wordt besteed. Niet valt uit te sluiten dat daarmee wordt beoogd de inhoud van de strafrechtelijke ethiek een nieuwe, beleidsmatige inhoud te geven. Een aantal ontwikkelingen past in zo een tendens. Daarmee wordt echter de inherente doelgerichtheid van het strafrecht ten onrechte losgelaten.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
november 1998
AA19980870

Welk recht & welke ethiek?

Over Konrad Morgen. The conscience of a Nazi Judge

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Konrad Morgen was een bijzondere rechter: lid van de SS met als opdracht gevallen van corruptie binnen die organisatie te vervolgen. Kan iemand die de rechtvaardigheid is toegewijd zoals hij zelf verklaarde, nochtans als rechter functioneren binnen een dergelijke ‘criminele’ organisatie? Een recente biografie levert een fascinerend, maar gemengd beeld op.

Literatuur | Boekbespreking
november 2017
AA20170911

Zorgplichten en zorgethiek

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Zorgplichten zijn een bekend verschijnsel in het recht. De Hoge Raad gebruikt de term regelmatig, de wetgever vraagt zich af of er niet vaker met zorgplichten gewerkt moet worden, en in de literatuur wordt er veelvuldig over gesproken. Toch is er nauwelijks aandacht voor de vraag wat een zorgplicht eigenlijk is. Zon vraag is eigenlijk misschien niet zozeer juridisch als wel filosofisch: er wordt een vertrouwd begrip geproblematiseerd. Niettemin zou het ook voor de rechtspraktijk zinvol kunnen zijn als duidelijk wordt wat zorgplichten precies zijn. Ik zal dit laten zien aan de hand van n kwestie, namelijk de autonomie van de schuldenaar bij zorgplichten binnen overeenkomst.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2007
AA20070702

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond