Welk recht & welke ethiek?

Over Konrad Morgen. The conscience of a Nazi Judge


Konrad Morgen was een bijzondere rechter: lid van de SS met als opdracht gevallen van corruptie binnen die organisatie te vervolgen. Kan iemand die de rechtvaardigheid is toegewijd zoals hij zelf verklaarde, nochtans als rechter functioneren binnen een dergelijke ‘criminele’ organisatie? Een recente biografie levert een fascinerend, maar gemengd beeld op.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.J.M. Mertens

Verschijning: November 2017

Archiefcode: AA20170911

biografie corruptie ethiek furchtbare jurist Konrad Morgen nazisme rechter SS

Metajuridica RechtsfilosofieRechtspleging

Literatuur Boekbespreking