De Kroon c.s./Notaris Peters


Hoge Raad 15 november 2002, nr. C00/279HR, ECLI:NL:HR:2002:AF0576, RvdW 2002, 181 (De Kroon c.s./Notaris Peters)

Verkoop onroerende zaak. Stichting derdengelden. Conservatoir derdenbeslag onder de notaris ten laste van de verkoper. Is de vordering van de verkoper tot uitbetaling van de koopsom een vordering op de notaris dan wel op de Stichting derdengelden?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.I.M. van Mierlo

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AA20030449

Hoge Raad 15-11-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AF0576) zaaknummer: C00/279HR

derdenbeslag notaris vordering

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie