Katern 98: Burgerlijk procesrecht


Dit artikel geeft een weergave van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het burgerlijk procesrecht. 1. Wet- en regelgeving; hier wordt de nieuwe betekeningsregeling besproken, waarin is beslist dat niet langer ‘zo spoedig mogelijk’ moet worden betekend, maar dat er nu termijnen zijn vastgesteld. 2. Procesrecht in IE-inbreukzaken; Het voorstel tot opneming van een aantal nieuwe artikelen in burgerlijke rechtsvordering tot bescherming van het intellectuele eigendom wordt hier behandeld. 3. Rechtspraak; pp het gebied van beslaglegging zijn nieuwe ontwikkelingen die hier aan de orde komen.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.C. Flach

Verschijning: maart 2006

Archiefcode: AAK20065427

beslag betekeningsverordening derdenbeslag executieveiling intellectuele eigendom procesvertegenwoordiging recht van hypotheek

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht