Toont alle 7 resultaten

De Bewijsfuik. Hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose bewijzen?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AH6762, nrs. H01.98.1888/Q01 t/m H01.98.1898/Q01, JB 1999, 197, m.nt. R.J.N.S., AB 1999, 360, m.nt. MSV (mrs. Van der Does, Van der Weel, Van Wagtendonk). Bewijslastverdeling: wie moet wat bewijzen? Wat moet al in de bezwaarschriftfase bewezen worden? Nog herstel bij de rechter mogelijk? Na de argumentatieve fuik nu ook de bewijsfuik?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2000
AA20000061

Heb je een externe adviseur nodig voor het aanvragen van een subsidie voor een extern advies?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 september 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA7509, nr. 199903601/1, JB 2000, 321, m.n. EvdL, RAwb 2001, 20, m.a. Voermans Bewijsfuik: ook in de bezwaarfase, of zelfs al in de primaire fase? Beleidsregel inzake de vaststellingen waardering van de feiten aanvaardbaar als die aanvulling en correctie van gegevens na het indienen van een aanvraag vrijwel uitsluit? Slechts marginale toetsing van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of toch materiële waarheidsvinding door de rechter? Houdt de Afdeling bestuursrechtspraak niet van getuigen?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2002
AA20020031

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 53

bij aanvraag alle voor de beoordeling relevante documenten overleggen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 72

trechter- artikel 3 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 17

Ambtsbericht Colombia

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 23

alleenstaande minderjarige vreemdeling en 8 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 57

taalanalyse en bewijslastverdeling: contra-expertise niet noodzakelijk

Toont alle 7 resultaten