Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 17

Ambtsbericht Colombia


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Archiefcode: RV20080017

01-10-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BF8566) zaaknummer: 200801087/1

ambtsbericht bewijsfuik bewijslast

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:29(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 28