De Bewijsfuik. Hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose bewijzen?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AH6762, nrs. H01.98.1888/Q01 t/m H01.98.1898/Q01, JB 1999, 197, m.nt. R.J.N.S., AB 1999, 360, m.nt. MSV (mrs. Van der Does, Van der Weel, Van Wagtendonk).

Bewijslastverdeling: wie moet wat bewijzen? Wat moet al in de bezwaarschriftfase bewezen worden? Nog herstel bij de rechter mogelijk? Na de argumentatieve fuik nu ook de bewijsfuik?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2000

Archiefcode: AA20000061

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28-06-1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AH6762) zaaknummer: H01.98.1888/Q01

bewijsfuik bewijslastverdeling bezwaarschriftprocedure silicose

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie