Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 23

alleenstaande minderjarige vreemdeling en 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.K. Olivier

Archiefcode: RV20090023

22-04-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BI2301) zaaknummer: 200805175/1

bewijsfuik gezinsleven vreemdeling

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8 lid 2(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.52