Heb je een externe adviseur nodig voor het aanvragen van een subsidie voor een extern advies?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 26 september 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA7509, nr. 199903601/1, JB 2000, 321, m.n. EvdL, RAwb 2001, 20, m.a. Voermans

Bewijsfuik: ook in de bezwaarfase, of zelfs al in de primaire fase? Beleidsregel inzake de vaststellingen waardering van de feiten aanvaardbaar als die aanvulling en correctie van gegevens na het indienen van een aanvraag vrijwel uitsluit? Slechts marginale toetsing van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of toch materiële waarheidsvinding door de rechter? Houdt de Afdeling bestuursrechtspraak niet van getuigen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2002

Archiefcode: AA20020031

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26-09-2000 (ECLI:NL:RVS:2000:AA7509) zaaknummer: 199903601/1

beleidsregel bewijsfuik

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie