Beantwoording rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen


Beantwoording van een rechtsvraag die zich bevindt op het snijvlak van IPR en burgerlijk procesrecht waarbij aan de orde komt: beslag op een (buitenlands) zeeschip, bevoegdheid van de beslagrechter en de tenuitvoerlegging van een vonnis.