Resultaat 13–15 van de 15 resultaten wordt getoond

Op de rand of net er over?

A.W. Jongbloed

In beginsel is iemand aansprakelijk met zijn gehele vermogen. Er bestaat geen wettelijke regel dat bij de executie een bepaalde volgorde in acht moet worden genomen, maar in de praktijk zijn op grond van rechterlijke uitspraken regels gegroeid. Daarnaast wil de wetgever de schuldenaar beschermen met een regeling omtrent zaken waarop geen beslag kan worden gelegd c.q. een zeker bedrag aan inkomen/uitkering niet voor beslag vatbaar te verklaren. Recent ontstond discussie betreffende een uitspraak van de voorzieningenrechter Arnhem, waarin is uitgemaakt dat de beslagvrije voet niet geldt voor op een bankrekening overgemaakt restantsalaris.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2008
AA20080196

Rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Rechtsvraag op het grensvlak van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht. De vraag is welke rechter bevoegd is om internationale beslag op zeeschepen te leggen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1994
AA19940858

Studiefinanciering in de jaren 90: valt er nog wat te halen?

M.T. Spetter, M. Vaandrager

Een artikel over de magere rechtsbescherming van de ex-student tegenover de vergaande executiemogelijkheden van de Informatiseringsbank, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Terugvordering van teveel uitbetaalde studiefinanciering vindt plaats met behulp van een volledig geautomatiseerd systeem. Wordt in de computer van de Informatiseringsbank een schuld geregistreerd, dan volgt een stroom post met als doel de ex-student te bewegen tot betaling. Het is niet de bedoeling dat wordt teruggeschreven. De computer van de Informatiseringsbank verwerkt immers geen brieven. Indien de ex-student het niet eens is met de hoogte van de vordering zal hij moeten gaan procederen. Laat hij dit na dan kan de Informatiseringsbank ter inning van de vordering zelfs tot beslaglegging overgaan, zonder dat er een rechter aan te pas komt. De incassomogelijkheden van de minister van Onderwijs en Wetenschappen zijn juridisch en technisch vervolmaakt. De rechtsbescherming van de ex-student is minder goed geregeld.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1992
AA19920092

Resultaat 13–15 van de 15 resultaten wordt getoond